กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Asean and disaster management
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-head.php on line 61 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0051 669408 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-head.php') /var/www/minisite/site1/index.php:39 0.0101 684776 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-head.php:61
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php on line 16 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0450 673656 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site1/index.php:41 0.0477 687664 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php:16
ประกาศภัยพิบัติ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปภ.
26/1/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26/1/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26/1/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ข่าวสารAADMER
ประเทศสมาชิก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด
26/1/2559 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26/1/2559 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 665 ครั้ง