กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Asean and disaster management
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-head.php on line 61 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0040 669408 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-head.php') /var/www/minisite/site1/index.php:39 0.0074 684776 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-head.php:61
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php on line 16 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0317 673656 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site1/index.php:41 0.0337 687664 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php:16
ประกาศภัยพิบัติ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปภ.
26/1/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26/1/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26/1/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ข่าวสารAADMER
ประเทศสมาชิก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด
26/1/2559 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26/1/2559 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0889 695896 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-footer.php') /var/www/minisite/site1/index.php:328 0.0889 696312 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site1/inc-footer.php:32 0.0894 696576 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0889 695896 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-footer.php') /var/www/minisite/site1/index.php:328 0.0889 696312 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site1/inc-footer.php:32 5.2816 696624 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง