กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศููนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0052 668832 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/index.php:42 0.0101 684200 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0453 673328 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/index.php:63 0.0460 687104 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0453 673328 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/index.php:63 0.0488 687976 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39
ข่าวประชาสัมพันธ์
12/3/2558
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/3/2558
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/3/2558
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประมวลภาพกิจกรรม
12/3/2558
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/3/2558
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/3/2558
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กระดานข่าว
ผลงานวิชาการ
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ดาวน์โหลด
12/3/2558
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/3/2558
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/3/2558 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/3/2558 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.4012 695976 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/index.php:354 0.4012 696392 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 0.4017 696656 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.4012 695976 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/index.php:354 0.4012 696392 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 5.5782 696704 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง