กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0009 768920 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0054 804144 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:64 0.0089 819640 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0009 768920 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0319 807544 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:67 0.0325 821320 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0009 768920 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0319 807544 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:67 0.0347 823464 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

จุดเสี่ยงภัยของเมืองกาญจน์

2560

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0009 768920 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0356 811920 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:79 0.0372 826376 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 100 Call Stack: 0.0009 768920 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0379 827224 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:100 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 117 Call Stack: 0.0009 768920 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0385 827664 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:117 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 154 Call Stack: 0.0009 768920 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0477 831392 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:154
หลุมยุบเขาพลุไม้แดง วังด้ง
บ้านท่าโป่ง หมู่ ๓ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0009 768920 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0480 817152 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:255 0.0480 817568 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0488 817976 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0009 768920 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0480 817152 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:255 0.0480 817568 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4430 818024 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง