กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0006 768136 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0049 803360 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:64 0.0084 818856 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0006 768136 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0300 806760 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:67 0.0305 820536 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0006 768136 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0300 806760 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:67 0.0326 822680 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

จุดเสี่ยงภัยของเมืองกาญจน์

2560

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0006 768136 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0332 811136 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:79 0.0346 825592 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 100 Call Stack: 0.0006 768136 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0351 826440 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:100 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 117 Call Stack: 0.0006 768136 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0356 826880 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:117 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 154 Call Stack: 0.0006 768136 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0446 830608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:154
หลุมยุบเขาพลุไม้แดง วังด้ง
บ้านท่าโป่ง หมู่ ๓ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 284 ครั้ง