กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 638048 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0055 673272 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:64 0.0105 688768 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 638048 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0430 676672 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:67 0.0438 690448 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 638048 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0430 676672 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:67 0.0470 692592 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

แผนเผชิญเหตุ

ทั้งหมด

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 638048 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0481 681048 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:79 0.0502 695504 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 100 Call Stack: 0.0000 638048 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0511 696352 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:100 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 117 Call Stack: 0.0000 638048 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0520 696792 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:117 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 154 Call Stack: 0.0000 638048 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0644 700728 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:154
คู่มือระงับเหตุฉุกเฉินโครงการท่อส่งก๊าซ
คู่มือระงับเหตุฉุกเฉินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซ ราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (RA6)
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 638048 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0647 686280 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:255 0.0647 686696 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0656 687096 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 638048 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0647 686280 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:255 0.0647 686696 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4330 687144 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง