กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637632 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0057 672856 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:64 0.0108 688352 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 637632 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0434 676256 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:67 0.0442 690032 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 637632 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0434 676256 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:67 0.0474 692176 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

จุดเสี่ยงภัยของเมืองกาญจน์

2560

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 637632 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0485 680632 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:79 0.0507 695088 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 100 Call Stack: 0.0000 637632 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0516 695936 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:100 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 117 Call Stack: 0.0000 637632 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0524 696376 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:117 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 154 Call Stack: 0.0000 637632 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0659 699968 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:154
หลุมยุบอำเภอศรีสวัสดิ์
ณ บริเวณบ้านบนเขาแก่งเรียง
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 190 Call Stack: 0.0000 637632 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 1.6170 703800 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:190จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 637632 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 1.6172 687528 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:255 1.6172 687944 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 1.6180 688328 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 637632 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 1.6172 687528 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:255 1.6172 687944 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 7.0364 688376 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง