กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 636848 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0055 672072 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:64 0.0105 687568 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 636848 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0424 675472 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:67 0.0431 689248 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 636848 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0424 675472 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:67 0.0461 691392 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

จุดเสี่ยงภัยของเมืองกาญจน์

2560

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 636848 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0471 679848 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:79 0.0492 694304 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 100 Call Stack: 0.0000 636848 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0501 695152 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:100 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 117 Call Stack: 0.0000 636848 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0509 695592 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:117 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 154 Call Stack: 0.0000 636848 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 0.0633 699184 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:154
หลุมยุบอำเภอศรีสวัสดิ์
ณ บริเวณบ้านบนเขาแก่งเรียง
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php on line 190 Call Stack: 0.0000 636848 1. {main}() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:0 1.5965 703016 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/downloaddetail.php:190จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 285 ครั้ง