กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท.ตัวชี้วัด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0008 757088 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0064 790952 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:64 0.0114 806456 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0008 757088 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0467 795664 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:69 0.0474 809440 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0008 757088 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0467 795664 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:69 0.0502 810312 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

ดาวน์โหลด

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0008 757088 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0511 797256 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:80 0.0531 811712 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 100 Call Stack: 0.0008 757088 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0540 812560 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:100 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 117 Call Stack: 0.0008 757088 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0549 813024 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:117 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 155 Call Stack: 0.0008 757088 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0669 816576 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:155
ttttจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0008 757088 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0672 803696 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:247 0.0672 804120 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 0.0678 804504 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0008 757088 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0672 803696 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:247 0.0672 804120 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 5.4825 804552 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง