กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท.ตัวชี้วัด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637216 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0055 671080 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:64 0.0105 686584 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 637216 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0460 675792 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:69 0.0467 689568 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 637216 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0460 675792 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:69 0.0495 690440 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

ผลงานวิชาการ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 637216 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0504 677384 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:80 0.0525 691840 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 100 Call Stack: 0.0000 637216 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0534 692688 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:100 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 117 Call Stack: 0.0000 637216 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0542 693152 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:117 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 155 Call Stack: 0.0000 637216 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0664 696784 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:155
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 637216 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0666 681448 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:247 0.0666 682896 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 0.0672 683280 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 637216 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0666 681448 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:247 0.0666 682896 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 5.4695 683328 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง