กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 636432 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0055 670208 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:64 0.0105 685712 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 636432 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0438 674912 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:69 0.0446 688688 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0000 636432 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0438 674912 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:69 0.0472 690768 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ดาวน์โหลด

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 636432 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0481 677712 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:80 0.0501 692168 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php on line 101 Call Stack: 0.0000 636432 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0509 693016 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:101 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php on line 118 Call Stack: 0.0000 636432 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0516 693456 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:118 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php on line 155 Call Stack: 0.0000 636432 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0633 697112 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:155
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx