กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0006 768552 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0049 802344 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:64 0.0083 817848 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0006 768552 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0327 807048 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:69 0.0333 820824 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0006 768552 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0327 807048 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:69 0.0354 822904 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ผลงานวิชาการ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0006 768552 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0363 831336 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:80 0.0379 845792 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php on line 101 Call Stack: 0.0006 768552 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0385 825320 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:101 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php on line 118 Call Stack: 0.0006 768552 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0391 825760 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:118 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php on line 155 Call Stack: 0.0006 768552 1. {main}() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:0 0.0482 829440 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/downloaddetail.php:155
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx