กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0008 768248 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0065 802096 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:64 0.0115 817592 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0008 768248 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0317 806336 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:66 0.0345 820344 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0008 768248 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0347 807136 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:69 0.0369 821600 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 91 Call Stack: 0.0008 768248 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0384 822376 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:91 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 108 Call Stack: 0.0008 768248 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0392 822816 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:108 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 145 Call Stack: 0.0008 768248 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0522 826704 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:145
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 8 มกราคม 2562
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0008 768248 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 1.5931 829456 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
080162.jpg ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0008 768248 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.1195 830424 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 261 ครั้ง