กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0008 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0066 802864 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:64 0.0116 818360 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0008 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0316 807104 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:66 0.0345 821112 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0008 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0346 807904 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:69 0.0369 822368 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 91 Call Stack: 0.0008 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0384 823144 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:91 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 108 Call Stack: 0.0008 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0392 823584 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:108 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 145 Call Stack: 0.0008 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0527 827472 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:145
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 8 มกราคม 2562
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0008 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 1.6304 830224 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
080162.jpg ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0008 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.1559 832216 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0008 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.1562 814952 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:243 3.1563 815368 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 3.1573 815752 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0008 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.1562 814952 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:243 3.1563 815368 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 8.5248 815800 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง