กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 638320 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0055 672152 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:64 0.0105 687648 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 638320 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0304 676392 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:66 0.0333 690400 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0000 638320 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0334 677192 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:69 0.0356 691656 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 91 Call Stack: 0.0000 638320 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0372 692432 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:91 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 108 Call Stack: 0.0000 638320 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0380 692872 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:108 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 145 Call Stack: 0.0000 638320 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0510 696760 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:145
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 7 มกราคม 2562
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0000 638320 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 1.5811 699592 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0000 638320 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.0968 701432 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
img-de17ab1675ca9d53dd681e0fa1d24846.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)




จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 638320 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.0971 684168 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:243 3.0972 684584 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 3.0982 684968 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 638320 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.0971 684168 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:243 3.0972 684584 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 8.4482 685016 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง