กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0047 671368 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:64 0.0105 686864 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0333 675608 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:66 0.0367 689616 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0368 676408 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:69 0.0394 690872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 91 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0406 691648 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:91 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 108 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0412 692088 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:108 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 145 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0584 695976 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:145
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 7 มกราคม 2562
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 1.5777 698808 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.0921 699624 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
img-de17ab1675ca9d53dd681e0fa1d24846.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 263 ครั้ง