กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 638160 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0044 671992 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:64 0.0077 687488 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 638160 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0214 676232 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:66 0.0233 690240 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0000 638160 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0234 677032 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:69 0.0250 691496 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน

กรมอุตุนิยมวิทยา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 91 Call Stack: 0.0000 638160 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0263 692272 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:91 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 108 Call Stack: 0.0000 638160 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0269 692712 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:108 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 145 Call Stack: 0.0000 638160 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0360 696560 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:145
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุ “ปาบึก” (PABUK)" ฉบับที่ 26
กรมอุตุนิยมวิทยา
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0000 638160 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 1.5515 699296 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
2019-01-05_20434.pdf ( 2.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 638160 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 1.5517 683984 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:243 1.5518 684400 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 1.5525 684784 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 638160 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 1.5517 683984 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:243 1.5518 684400 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 6.9132 684832 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง