กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637376 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0055 671208 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:64 0.0105 686704 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 637376 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0303 675448 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:66 0.0332 689456 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0000 637376 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0333 676248 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:69 0.0355 690712 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน

กรมอุตุนิยมวิทยา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 91 Call Stack: 0.0000 637376 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0371 691488 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:91 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 108 Call Stack: 0.0000 637376 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0379 691928 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:108 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 145 Call Stack: 0.0000 637376 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0505 695776 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:145
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุ “ปาบึก” (PABUK)" ฉบับที่ 26
กรมอุตุนิยมวิทยา
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0000 637376 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 1.5833 698512 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
2019-01-05_20434.pdf ( 2.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 268 ครั้ง