กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0009 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0053 802864 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:64 0.0088 818360 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0009 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0227 807104 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:66 0.0247 821112 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0009 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0248 807904 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:69 0.0264 822368 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 91 Call Stack: 0.0009 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0277 823144 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:91 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 108 Call Stack: 0.0009 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0283 823584 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:108 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 145 Call Stack: 0.0009 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0375 827472 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:145
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 6 มกราคม 2562
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0009 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 1.6107 830312 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0009 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.1443 832296 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0009 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.1447 815016 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:243 3.1448 815432 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 3.1458 815824 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0009 769032 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.1447 815016 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:243 3.1448 815432 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 8.4969 815872 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง