กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0052 671368 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:64 0.0102 686864 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0294 675608 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:66 0.0320 689616 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0321 676408 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:69 0.0342 690872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 91 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0354 691648 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:91 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 108 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0361 692088 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:108 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 145 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 0.0483 695976 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:145
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 5 มกราคม 2562
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 1.5729 698744 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
img-9dba9166bb0264421e8e43eb04839f95.jpg ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php on line 180 Call Stack: 0.0000 637536 1. {main}() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:0 3.0877 699704 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/downloaddetail.php:180
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 264 ครั้ง