กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

สรุปสาธารณภัยประจำวัน

ปี 2561

สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 638208 1. {main}() /var/www/minisite/site2/downloaddetail.php:0 1.6167 684344 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/downloaddetail.php:203 1.6168 684768 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 1.6177 685072 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 638208 1. {main}() /var/www/minisite/site2/downloaddetail.php:0 1.6167 684344 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/downloaddetail.php:203 1.6168 684768 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 6.9854 685120 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง