กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

คำสั่ง

คำสั่ง

ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติราชการกองบัญชาการป้องกันฯ (ส่วนหน้า) 11.01.60
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 638832 1. {main}() /var/www/minisite/site2/downloaddetail.php:0 1.5968 685064 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/downloaddetail.php:203 1.5968 685488 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 1.5980 685792 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 638832 1. {main}() /var/www/minisite/site2/downloaddetail.php:0 1.5968 685064 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/downloaddetail.php:203 1.5968 685488 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 6.9669 685840 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง