กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ITA นครปฐม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0008 757984 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0064 792280 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:64 0.0114 807776 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0008 757984 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0393 796808 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:69 0.0401 810584 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นายศุภชัย แสนยุติธรรม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0008 757984 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0393 796808 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:69 0.0431 812720 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

อำนาจหน้าที่

พรบ.ปภ.2550

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0008 757984 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0441 799656 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:80 0.0463 814112 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 100 Call Stack: 0.0008 757984 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0472 814960 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:100 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 117 Call Stack: 0.0008 757984 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0480 815400 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:117 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 155 Call Stack: 0.0008 757984 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0614 819392 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:155
อำนวจหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนวจหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0008 757984 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0616 805048 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:247 0.0617 805464 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 0.0626 805848 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0008 757984 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0616 805048 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:247 0.0617 805464 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 5.4268 805896 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง