กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 636400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0057 670208 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:64 0.0107 685704 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 636400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0465 674904 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:69 0.0473 688680 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 636400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0465 674904 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:69 0.0501 689552 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

ผลงานวิชาการ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 636400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0511 676488 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:80 0.0532 690944 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 100 Call Stack: 0.0000 636400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0541 691792 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:100 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 117 Call Stack: 0.0000 636400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0549 692256 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:117 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php on line 155 Call Stack: 0.0000 636400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:0 0.0671 695912 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/downloaddetail.php:155
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 138 ครั้ง