Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php on line 22 Call Stack: 0.0001 638616 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0414 687608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:22 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php on line 59 Call Stack: 0.0001 638616 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0422 695904 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:59 Minisite CMS : สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก | น้ำใจหลั่งไหล หลายหน่วยงาน-ค่ายมือถือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย "พายุปาบึก"
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0001 638616 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0424 683472 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:115 0.0471 698168 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0001 638616 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0650 686952 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:117 0.0675 701000 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php on line 13 Call Stack: 0.0001 638616 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0677 687768 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:120 0.0704 703416 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php:13 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

การช่วยเหลือ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

น้ำใจหลั่งไหล หลายหน่วยงาน-ค่ายมือถือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย "พายุปาบึก"

น้ำใจหลั่งไหล หลายหน่วยงาน-ค่ายมือถือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย "พายุปาบึก"

หลายหน่วยงาน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ถล่มภาคใต้ ด้าน 3 ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลสัญญาณอย่างใกล้ชิด...

 


วันที่ 4 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนถึงพายุโซนร้อน "ปาบึก" ที่จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงวันที่ 3-5 ม.ค.62 ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหลายหน่วยงานได้เปิดรับบริจาคสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อาทิ

เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) ระบุว่า เพื่อพี่น้องชาวใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก รับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ของใช้ส่วนตัว และปัจจัยอื่นๆ สามารถบริจาคได้ที่ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สอบถามโทร 086-4780062 / 093-5824897 / 088-1687421 / 061-8680495 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เฟซบุ๊ก Walailak University ระบุว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อรองรับประชาชนผู้ประสบภัยพายุปาบึก ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ สามารถรองรับคนได้ประมาณ 5,000 คน พร้อมกับการจัดตั้งโรงครัว ศูนย์บรรจุถุงยังชีพ หน่วยประสานงานอาสาสมัคร และหน่วยให้บริการยาและเวชภัณฑ์ โทรศัพท์ 094-2656423 / 083-1904570/ 063-5916454 / 063-0809039

 

เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระบุว่า ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยจาก พายุปาบึก ชื่อบัญชี "ราชภัฏนครฯ รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 816-073-7181

 

เฟซบุ๊ก องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระบุว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึกในพื้นที่ภาคใต้ สามารถบริจาคได้ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ข้างศูนย์อาหารโรงช้าง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อบัญชี "สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย" เลขบัญชี 565-471106-1 ติดต่อสอบถาม 087-2878713

 

เฟซบุ๊ก YEC Ranong ระบุว่า YEC หอการค้าจังหวัดระนอง ขอระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุโซนร้อนปาบึก เงินที่ได้จะเน้นไปที่การช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 ก่อน (อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค) โดยจะเน้นไปที่พื้นที่ที่ประสบภัยหนักก่อน และแบ่งไปตามจังหวัดอื่นๆ ที่ประสบภัย

สามารถร่วมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้ที่ บัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 050-3-39598-3 บัญชีชื่อ นางสาวสุภนิช เดชวัฒนะเดช (เหรัญญิกกลุ่ม) บัญชีนี้เป็นบัญชีเปิดใหม่เพื่อเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเฉพาะสามารถตรวจสอบและขอดูการเคลื่อนไหวของการเงินได้ ด้วยความเคารพอย่างสูง นายอภิชิต วรกิจ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดระนอง (YEC หอการค้า จังหวัดระนอง)

 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่า 3 ค่ายมือถือ AIS True Dtac ได้จัดเตรียมพร้อมรถโมบายล์เคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่ ทีมงานวิศวกร ลงพื้นที่ดูแลสัญญาณและสถานีฐานในเขตภาคใต้ในสถานการณ์พายุปาบึกเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด.
 

 
ที่มา : www.thairath.co.th

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0001 638616 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.1341 705440 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:617 0.1341 705856 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 0.1352 706248 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0001 638616 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.1341 705440 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:617 0.1341 705856 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 5.5489 706296 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง