Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php on line 22 Call Stack: 0.0000 637608 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0428 686600 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:22 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637608 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0436 694688 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:59 Minisite CMS : สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก | ปภ.เผย พายุปาบึก ถล่ม 8จว. ตาย3-หาย1 สงขลาอ่วม! บ้านพังหลายร้อยหลัง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637608 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0438 682216 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:115 0.0484 696912 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 637608 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0662 685696 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:117 0.0687 699704 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php on line 13 Call Stack: 0.0000 637608 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0689 686496 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:120 0.0715 701120 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php:13 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

การช่วยเหลือ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

ปภ.เผย พายุปาบึก ถล่ม 8จว. ตาย3-หาย1 สงขลาอ่วม! บ้านพังหลายร้อยหลัง

ปภ.เผย พายุปาบึก ถล่ม 8จว. ตาย3-หาย1 สงขลาอ่วม! บ้านพังหลายร้อยหลัง

กอปภ.ก. รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยจากอิทธิพลจาก พายุปาบึก 8 จังหวัด พบมีผู้เสียชีวิต 3 ราย และสูญหายอีก 1 ราย สั่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา อิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก พายุลมแรง คลื่นซัดฝั่ง ในพื้นที่ภาคใต้ รวม 8 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ปากพนัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อ.ขนอม อ.สิชล และ อ.ท่าศาลา รวมถึงเกิดน้ำหลากที่ อ.ฉวาง และ อ.พิปูน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง และมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม อ.ร่อนพิบูลย์

ทั้งนี้ ได้อพยพประชาชนในพื้นที่ 7 อำเภอ คือ อ.ปากพนัง อ.ท่าศาลา อ.สิชล อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อ.ขนอม อ.ลานสกา 240 จุดรวม 34,089 คน จากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้น เสาไฟฟ้าล้ม 32 ต้น ระบบสื่อสารพื้นฐานใช้งานได้แล้ว มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย ในอ.ปากพนัง 1 ราย และอ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีฝนตก

นายชยพ กล่าวต่อว่า ในพื้นที่ จ.ปัตตานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.ยะหริ่ง 2 ตำบล คือ ต.แหลมโพธิ์ และต.ตะโละกาโปร์ บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 25 หลัง มีผู้เสียชีวิตจากเหตุเรืออับปางในเขต อ.ยะหริ่ง 1 ราย สูญหาย 1 ราย ทั้งนี้ ได้อพยพประชาชนใน 3 อำเภอ คือ อ.ยะหริ่ง อ.หนองจิก และอ.เมือง รวม 22 จุด 1,906 คน ปัจจุบันท้องฟ้าเปิด
กอปภ.ก. รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยจากอิทธิพลจาก พายุปาบึก 8 จังหวัด พบมีผู้เสียชีวิต 3 ราย และสูญหายอีก 1 ราย สั่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา อิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก พายุลมแรง คลื่นซัดฝั่ง ในพื้นที่ภาคใต้ รวม 8 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ปากพนัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อ.ขนอม อ.สิชล และ อ.ท่าศาลา รวมถึงเกิดน้ำหลากที่ อ.ฉวาง และ อ.พิปูน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง และมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม อ.ร่อนพิบูลย์

ทั้งนี้ ได้อพยพประชาชนในพื้นที่ 7 อำเภอ คือ อ.ปากพนัง อ.ท่าศาลา อ.สิชล อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อ.ขนอม อ.ลานสกา 240 จุดรวม 34,089 คน จากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้น เสาไฟฟ้าล้ม 32 ต้น ระบบสื่อสารพื้นฐานใช้งานได้แล้ว มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย ในอ.ปากพนัง 1 ราย และอ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีฝนตก

นายชยพ กล่าวต่อว่า ในพื้นที่ จ.ปัตตานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.ยะหริ่ง 2 ตำบล คือ ต.แหลมโพธิ์ และต.ตะโละกาโปร์ บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 25 หลัง มีผู้เสียชีวิตจากเหตุเรืออับปางในเขต อ.ยะหริ่ง 1 ราย สูญหาย 1 ราย ทั้งนี้ ได้อพยพประชาชนใน 3 อำเภอ คือ อ.ยะหริ่ง อ.หนองจิก และอ.เมือง รวม 22 จุด 1,906 คน ปัจจุบันท้องฟ้าเปิด
 

ขณะที่ จ.สงขลา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.ควนเนียง และอ.รัตภูมิ เสาไฟฟ้าล้ม 17 ต้น หอกระจายข่าวเสียหาย 1 แห่ง บ้านเรือนเสียหายจากคลื่นซัดฝั่ง 475 หลัง ทั้งนี้ ได้อพยพประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.ระโนด อ.เทพา อ.กระแสสินธุ์ และอ.เมือง รวม 56 จุด 5,622 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันไม่มีฝนตก

นายชยพล กล่าวต่อว่า จ.ชุมพร ได้อพยพประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อ.ละแม อ.หลังสวน อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.เมือง และอ.ปะทิว รวม 39 จุด 2,121 คน ไม่มีรายงานความเสียหาย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย ส่วนที่ จ.ยะลา ได้อพยพประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา รวม 1 จุด 11 คน ไม่มีรายงานความเสียหาย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย

จ.พัทลุง ได้อพยพประชาชนในพื้นที่อำเภอควนขนุน รวม 1 จุด 50 คน และนราธิวาส เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ รวม 8 ตำบล 59 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1,422 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันไม่มีฝนตก

นายชยพล กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ กอปภ.ก โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย สนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมถึงได้การดูแลชีวิตความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นอกจากนี้ ได้กำชับจังหวัดที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ หากมีประกาศแจ้งเตือนอพยพ ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ที่มา : www.khaosod.co.th


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 206 ครั้ง