กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

Information

ประชุมบกปภ.ช.พายุโพดุล-คาจิกิ

สรุปการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1184 ครั้ง