กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

พายุโพดุล-คาจิกิ

ปี 2562

การติดตามสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมากจากอิทธิพล พายุโพดุล และ คาจิกิ 2562

รวบรวมรายงาน โดย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 192 ครั้ง