กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

Information

รายงาน สปฉ.1-18

รายงานประจำวัน สปฉ.1-18

กองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสปฉ. ประจำวัน

บกปภ.ช. (ส่วนหน้า) อุบลราชธานี แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 1 ส่วนงานคมนาคม
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 2 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 3 ส่วนงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 4 ส่วนงานผจญเพลิง
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 5 ส่วนงานการจัดการภาวะฉุกเฉิน แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 6 ส่วนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 7 ส่วนงานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 8 ส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 9 ส่วนงานการค้นหาและกู้ภัย
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 10 ส่วนงานสารเคมีสารวัตถุอันตรายและกัมมันตรังสี
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 11 ส่วนงานการเกษตร
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 12 ส่วนพลังงาน
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 13 ส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 14 ส่วนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรม
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 15 ส่วนงานการต่างประเทศ
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 16 ส่วนงานการประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 17 ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน
รายงานสปฉ. 18 ส่วนงานงบประมาณและการบริจาค
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งรายงาน ดูรายงาน

 

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 637512 1. {main}() /var/www/minisite/site2/cmsdetail.php:0 0.0980 740040 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/cmsdetail.php:522 0.0980 740464 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 0.0986 740768 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 637512 1. {main}() /var/www/minisite/site2/cmsdetail.php:0 0.0980 740040 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/cmsdetail.php:522 0.0980 740464 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 5.4806 740816 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง