กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2560

ปภ.ช่วยเหลือผู้ประสยอุทกภัยภาคใต้

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 637864 1. {main}() /var/www/minisite/site2/cmsdetail.php:0 0.1296 692552 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/cmsdetail.php:522 0.1297 692976 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 0.1305 693280 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 637864 1. {main}() /var/www/minisite/site2/cmsdetail.php:0 0.1296 692552 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/cmsdetail.php:522 0.1297 692976 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 5.5000 693328 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง