กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2560

ปภ.ช่วยเหลือผู้ประสยอุทกภัยภาคใต้

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9759 ครั้ง