กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2560

ปภ.สนับสนุนเรือท้องแบนช่วยผู้ประสบภัย จังหวัดเลย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9807 ครั้ง