กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2560

ปภ.อำนวยความสะดวกพระพรหมวชิรญาณ ปฏิบัติศาสนกิจลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9806 ครั้ง